Kroužky ve školním roce 2020/2021

zobrazeno 1 – 10 z 15
Keramika pondělí rodiče a děti 500 Kč / Školní rok

Čas: pondělí od 17:00 do 18:00
Místo: Podivín SD, Spolkový dům Podivín

Kroužek je určen pro rodiče a jejich malé děti. Vzhledem k omezenému počtu míst budou přednostně schvalovány přihlášky rodičů s předškolními dětmi - (2-6 let). V kroužku tvoří dítě společně s rodičem, od vymodelování základního tvaru výrobku po finální glazování, nebo jiný druh úpravy výrobku. 

Do kroužku se jako účastník přihlašuje vždy dítě a rodič, každé dítě na vlastní přihlášku, druhým účastníkem na přihlášce je rodič, nebo jiná doprovázející osoba. Proč? V případě částečného uzavření středisek by rodiče nesměli vstupovat do budovy, stejně, jako tomu bylo na jaře. Pro pohyb po budově je nutné, aby rodič i dítě měli s sebou roušky. Účastníci, kteří budou vykazovat známky respiračního onemocnění (rýma, kašel), nebudou moci v kroužku setrvat. Vedoucí je povinen je okamžitě poslat domů a tím chránit zdraví ostatních účastníků.

Začínáme v pondělí 21.9.2020

Věková skupina: Rodiče s dětmi 3-6 let (předškolní)

Vede Pavlína Floriánová

Více informací: Kroužky

Přihlašování bylo ukončeno 1. října 2020 10:14. Kapacita je naplněna.

Keramika středa rodiče a děti 500 Kč / Školní rok

Čas: středa od 17:00 do 18:00
Místo: Podivín SD, Spolkový dům Podivín

Kroužek je určen pro rodiče a jejich malé děti. Vzhledem k omezenému počtu míst budou přednostně schvalovány přihlášky rodičů s předškolními dětmi - (2-6 let). V kroužku tvoří dítě společně s rodičem, od vymodelování základního tvaru výrobku po finální glazování, nebo jiný druh úpravy výrobku. 

Do kroužku se přihlašuje vždy dítě a rodič, každé dítě na vlastní přihlášku, druhým přihlašovaným je rodič, nebo jiná doprovázející osoba. Proč? V případě částečného uzavření středisek by rodiče nesměli vstupovat do budovy, stejně, jako tomu bylo na jaře. Pro pohyb po budově je nutné, aby rodič i dítě měli s sebou roušky. Účastníci, kteří budou vykazovat známky respiračního onemocnění (rýma, kašel), nebudou moci v kroužku setrvat. Vedoucí je povinen je okamžitě poslat domů a tím chránit zdraví ostatních účastníků.

Začínáme ve středu 23.9.2020 :-)

Věková skupina: Rodiče s dětmi 3-6 let (předškolní)

Vede Lenka Grufíková

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2020 18:14. Kapacita je naplněna.

Keramika mladší děti 250 Kč / Podzim

Čas: čtvrtek od 16:00 do 17:00
Místo: Podivín SD, Spolkový dům Podivín

BEZNADĚJNĚ PLNO! NEPŘIJÍMÁME DALŠÍ PŘIHLÁŠKY!

Děti se v kroužku učí zpracovat s keramickou hlínou od vlastního  návrhu přes vymodelování tvaru až po naglazování, nebo jinou finální úpravu výrobku. Děti do kroužku potřebují vhodný oděv, přezůvky a roušku na pohyb po společných prostorách. Kroužek je určen přednostně mladším dětem.

V případě, že by opět došlo k přerušení, nebo zavření kroužku, dostanou děti hlínu domů k volnému tvoření.

Věkové skupiny: Děti 7-9 let a Předškoláci a prvňáci 5-6 (7) let

Vedou Marie Macinková a Lucie Sýkorová

Více informací: Kroužky

Přihlašování bylo ukončeno 1. října 2020 10:14. Kapacita je naplněna.

Keramika starší děti 250 Kč / Podzim

Čas: čtvrtek od 15:00 do 16:00
Místo: Podivín SD, Spolkový dům Podivín

KROUŽEK JE ZAPLNĚNÝ!

Děti se v kroužku učí zpracovat s keramickou hlínou od vlastního  návrhu přes vymodelování tvaru až po naglazování, nebo jinou finální úpravu výrobku. Děti do kroužku potřebují vhodný oděv, přezůvky a roušku na pohyb po společných prostorách. Kroužek je určen přednostně starším dětem.

V případě, že by opět došlo k přerušení, nebo zavření kroužku, dostanou děti hlínu domů k volnému tvoření.

Věkové skupiny: Děti 7-9 let a Starší školáci 10-15 let

Vede Marie Macinková

Více informací: Kroužky

Přihlašování bylo ukončeno 1. října 2020 10:15. Kapacita je naplněna.

Keramika dospělí úterý 700 Kč / Školní rok

Čas: úterý od 18:00 do 20:00
Místo: Podivín SD, Spolkový dům Podivín

V kroužku si účastníci tvoří na základě vlastních nápadů. 

Účastníci s sebou budou potřebovat vhodné oblečení, přezůvky, roušku pro pohyb po budově.

V případě, že má účastník rýmu, kašel, nebo jiné příznaky respiračního onemocnění, je vedoucí skupiny povinen chránit zdraví ostatních členů skupiny aposlat účastníka pryč. Buďte, prosím, ohleduplní a do kroužku choďte zdraví.

Začínáme v úterý 22.9.2020

Věková skupina: Dospělí 18+ let

Vede Pavlína Floriánová

Více informací: Kroužky

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2020 12:08.

Keramika dospělí čtvrtek 700 Kč / Školní rok

Čas: čtvrtek od 18:00 do 20:00
Místo: Podivín SD, Spolkový dům Podivín

V kroužku si účastníci tvoří na základě vlastních nápadů. 

Účastníci s sebou budou potřebovat vhodné oblečení, přezůvky, roušku pro pohyb po budově.

V případě, že má účastník rýmu, kašel, nebo jiné příznaky respiračního onemocnění, je vedoucí skupiny povinen chránit zdraví ostatních členů skupiny aposlat účastníka pryč. Buďte, prosím, ohleduplní a do kroužku choďte zdraví.

Věková skupina: Dospělí 18+ let

Vede Jitka Švábová

Více informací: Kroužky

Přihlašování bylo ukončeno 1. října 2020 10:15.

Scrap Ateliér 400 Kč / Podzim

Čas: pátek od 13:15 do 14:15
Místo: Podivín SD, Spolkový dům Podivín

Kroužek přednostně pro věrné členky Scrapbooku. Letos se budeme věnovat všem možným věcem, které se dělají z kousků. Více na kroužku. minimálně 9 let. První setkání bude 2.10.2020. Celkem se během pololetí potkáme 10x.

S sebou roušku, kvůli průchodu budovou, pití v lahvi, přezůvky, vhodné oblečení.

Věkové skupiny: Mladší školáci 6-11 let a Starší školáci 10-15 let

Vede Marie Macinková

Více informací: Kroužky

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2020 21:08.

Výtvarná dílna 400 Kč / Podzim

Čas: středa od 14:00 do 15:00
Místo: Podivín SD, Spolkový dům Podivín

Děti budou mmít možnost zkusit kresbu tuší, tužkou, uhlem, pastelkami, fixami, mastným a suchým pastelem, také lavírku tuší a vodovými barvami jako jsou např. akvarely nebo vodovky. V kroužku se bude líbit tomu, kdo rád maluje a "vydrží" se snažit, i když to nevyjde na první dobrou. Občas si program zpestříme něčím fajnovějším, jako je fimo, nebo vytváření prostorových předmětů, tvoření z různých materiálů (třeba recyklacce). V případě, že by opětovně došlo k uzavření kroužku, bude dítě dostávat do schránky obálky s různými materiály a úkoly. Děti se během pololetí setkají 10x.

První setkání: 30.09.2020

Děti s sebou budou potřebovat: vhodné oblečení, přezůvky, roušku na pohyb po budově. Nachlazené děti (kašel, rýma, teplota) budeme v letošním roce posílat obratem domů. 

 

Věková skupina: Mladší školáci 6-11 let

Vede Marie Macinková

Více informací: Kroužky

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2020 16:00.

Modelování 400 Kč / Podzim

Čas: pondělí od 14:40 do 15:30
Místo: Podivín SD, Spolkový dům Podivín

V modelování budou děti pracovat s prostorovými technikami. Vyzkouší si modelování a úpravy různých hmot a způsoby vytváření prostorových objektů, odlévání, kašítování, práci s pletivem, keramickou hlínou, s textilem a speciální betonovou směsí.

Děti budou s sebou potřebovat: roušku na pohyb po budově, přezůvky, pracovní oblečení.

 

Věkové skupiny: Mladší školáci 6-11 let a Starší školáci 10-15 let

Vede Marie Macinková

Více informací: Kroužky

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2020 10:27.

Veselý krokodýl 200 Kč / Podzim

Čas: pondělí od 09:00 do 11:00 a čtvrtek od 09:00 do 11:00
Místo: Podivín SD, Spolkový dům Podivín

Veselý krokodýl je kroužek pro děti v kojeneckém a batolecím věku a jejich rodiče.  Náplň kroužku si domlouvají rodiče s vedoucím.

S ohledem na opatření ohledně koronaviru: do přihlášky je nutné vyplnit rodiče jako jednoho z účastníků, nestačí jako zákonný zástupce (na jaře nesměli zákonní zástupci do budovy, z přihlášek musí být jasné, že se aktivity účastní i rodiče). Je nutné vyplnit každému dítěti vlastní přihlášku. Dospělí a děti starší dvou let jsou povinny mít ve společných prostorách budovy zakrytá ústa.

Setkání probíhají v prostoru "Pokojíku", kde je na zemi položen koberec. Zákonní zástupci odesláním přihlášky souhlasí s pravidly, která se v místnosti musí dodržovat: Na koberci se nejí ani nepije (ani malé děti). Dětské pleny se vyhazují rovnou venku do popelnice, nezůstávají nikde v prostoru Spolkového domu. Na koberec se všichni vyzouvají (v ostatních částech chodí naopak obutí - i děti). Pokud účastník (rodič i dítě) bude jevit příznaky respiračního, virového onemocnění, je zodpovědná osoba povinná chránit zdraví ostatních členů skupiny a odeslat nemocné domů.

Věková skupina: Rodiče s dětmi 0,5 až 3 roky

Vedou ingofbaking, Jana Marková a Eliška Slámová

Více informací: Kroužky

Přihlašování bylo ukončeno 30. listopadu 2020 10:51.

zobrazeno 1 – 10 z 15
Informační systém Leprikón